Hur skall man resonera när man besvarar frågorna (UIV) som handlar om vilken kunskap/erfarenhet som låg till grund för placeringen när placeringen är på en SiS institution?

Följ

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.