Vuxna med missbruk (UIV)

Se alla 29 artiklar

Vuxna med missbruk- Ej biståndsbeslut (UIV-EB)

Akutboende (UIV-AB)

Bostad först (UIV-BF)

Uppsökarenheter (UIV-UE)

Försörjningsstöd - Kartläggning (UIV-FK)

Försörjningsstöd - Uppföljning (UIV-FS)

Barn och unga (UBU)

Se alla 8 artiklar

Barn och Unga - Familjehem (UBU-F)

Barn och Unga - Vård och Boende (UBU-VB)

Barn och Unga - Kontaktfamilj (UBU-KF)

Funktionsnedsättning - Inventering (UIF-PI)

Funktionsnedsättning - Uppföljning (UIP2)

Hemtjänst (UH)